சமூக பாதுகாப்புத் துறை வேலை

பதவி:- திட்ட அலுவலர் பதவிகள்

தகுதி:
சமூகப் பணி/சமூகவியல்/குழந்தை மேம்பாடு/ மனித உரிமைகள்/ பொது நிர்வாகம்/உளவியல்/உளவியல்/சட்டம்/பொது சுகாதாரம்/ சமூக வள மேலாண்மை ஆகியவற்றில் முதுகலை

சம்பளம்:
மாதம் ரூ.34755

தேர்வு முறை:
நேர்காணல்

காலியிடங்கள்:
1

கடைசி நாள்:
26-08-2022

நன்றி

மேலும் அரசு வேலைவாய்ப்பு தகவலுக்கு Tamilnadurecruitment.in சென்று பார்க்கவும்